Meiltä saat asiantuntevan lääkehoidon palvelun

Turvallinen lääkehoito on päätavoitteemme kaikessa toiminnassamme. Farmaseuttisen peruspalvelun lisäksi apteekkimme tarjoaa erilaisia lääkehoidon erityispalveluita mm. Lääkehoidon kokonaisarvionti, Lääkityksen tarkistus ja koneellinen annosjakelu. Lääkehoidon arviointia ja tarkistuspalvelua apteekissamme tekee lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyden suorittanut farmaseutti.

Koneellinen annosjakelu

Apteekistamme saat halutessasi lääkkeet jaettuna käteviin annoskohtaisiin pusseihin. Maksullinen Annosjakelu-palvelu varmistaa lääkkeiden oikean annostelun ja oikea-aikaisen ottamisen. Annosjakeluun on mahdollista lisätä muistutus lääkkeen ottamisesta.

Koneellisen annosjakelun aloitusmaksu on 20 €. Se sisältää lääkityksen tarkistuspalvelun ja reseptien päivittämisen annosjakeluun soveltuviksi. Viikkomaksu koneellisessa annosjakelussa on 5 € + lääkkeet. Lääkkeitä tilataan annosjakelusta aina kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Lisätietoa Anja-annosjakelupalvelusta apteekistamme ja www.anja.fi

Lääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon.

Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Valmisteet kirjataan taulukkoon ennen keskusteluaikaa. Kortti palautetaan täytettynä apteekkiin etukäteen tai otetaan mukaan tapaamiseen. Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa muun lääkityskortin. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.

Lääkityksen tarkistuspalvelun hinta on 20 €.